Valberedningen inför årsstämman i december 2024 tillsatt

Styrelseledamoten i SkiStar AB (publ) Vegard Søraunet har meddelat SkiStars valberedning att han avböjer omval vid SkiStars årsstämma, som avses hållas i december 2024. Detta till följd av ägarförändring i Nordic Ski & Mountains AB, som är större aktieägare i SkiStar. Søraunet, som representerar Aeternum Capital som fortsättningsvis är minoritetsägare i Nordic Ski & Mountains AB, har varit ledamot i SkiStars styrelse sedan årsstämman 2021. SkiStars valberedning kommer att arbeta för att föreslå en ersättare i den ordinarie nomineringsprocessen inför SkiStars årsstämma i december.

Valberedningen inför SkiStars årsstämma 2024 utgörs, i enlighet med valberedningens instruktion, av ledamöter utsedda av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2024. Valberedningen har följande sammansättning:

  • Per Gullstrand, utsedd av Ekhaga Utveckling AB.
  • Peder Strand, utsedd av Nordic Ski & Mountains AB.
  • Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder.
  • Sara Karlsson, utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag.

Valberedningen har inom sig utsett Per Gullstrand till dess ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen till valberedning@skistar.com, eller per post till SkiStar AB, Att: Valberedningen, 780 91 Sälen.

Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 april 2024 klockan 14.00 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Per Gullstrand, valberedningens ordförande, +46 (0)70 458 24 02.Vegard Søraunet, styrelseledamot, +47 913 34 430.

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar                                                                                         

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.investor.skistar.com.