Nyckeltal

Fördelning nettoomsättning 22/23 (MSEK)
Nettoomsättning per anställd
Kassaflödesanalys
Resultaträkning
Balansräkning

Femårsöversikt

2018/19
2018/19
2019/20
2019/20
2020/21
2020/21
2021/22
2021/22
2022/23
2022/23
2018/19
2018/19
2019/20
2019/20
2020/21
2020/21
2021/22
2021/22
2022/23
2022/23
Intäkter och resultat
Intäkter och resultat
Intäkter och resultat
Intäkter och resultat
Intäkter och resultat
Intäkter och resultat
Nettoomsättning
Nettoomsättning
Nettoomsättning
2676
2676
2362
2362
2689
2689
4092
4092
4281
4281
Nettoomsättning
Nettoomsättning
Nettoomsättning
2676
2676
2362
2362
2689
2689
4092
4092
4281
4281
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter
2688
2688
2406
2406
2759
2759
4118
4118
4304
4304
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter
Rörelsens intäkter
2688
2688
2406
2406
2759
2759
4118
4118
4304
4304
Resultat före avskrivningar
Resultat före avskrivningar
Resultat före avskrivningar
877
877
767
767
832
832
1298
1298
1080
1080
Resultat före avskrivningar
Resultat före avskrivningar
Resultat före avskrivningar
877
877
767
767
832
832
1298
1298
1080
1080
Resultat före skatt
Resultat före skatt
Resultat före skatt
553
553
350
350
246
246
866
866
520
520
Resultat före skatt
Resultat före skatt
Resultat före skatt
553
553
350
350
246
246
866
866
520
520
Resultat efter skatt
Resultat efter skatt
Resultat efter skatt
460
460
287
287
234
234
665
665
402
402
Resultat efter skatt
Resultat efter skatt
Resultat efter skatt
460
460
287
287
234
234
665
665
402
402
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten
725
725
735
735
699
699
1238
1238
669
669
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten
725
725
735
735
699
699
1238
1238
669
669
Lönsamhet
Lönsamhet
Lönsamhet
Lönsamhet
Lönsamhet
Lönsamhet
Avkastning på sysselsatt kapita
Avkastning på sysselsatt kapita
Avkastning på sysselsatt kapita
%
15
15
9
9
6
6
14
14
10
10
Avkastning på sysselsatt kapita
Avkastning på sysselsatt kapita
Avkastning på sysselsatt kapita
%
15
15
9
9
6
6
14
14
10
10
Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital
%
18
18
11
11
9
9
22
22
12
12
Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital
%
18
18
11
11
9
9
22
22
12
12
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital
%
13
13
8
8
5
5
12
12
8
8
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital
%
13
13
8
8
5
5
12
12
8
8
Bruttomarginal
Bruttomarginal
Bruttomarginal
%
33
33
32
32
19
19
32
32
25
25
Bruttomarginal
Bruttomarginal
Bruttomarginal
%
33
33
32
32
19
19
32
32
25
25
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal
%
22
22
16
16
10
10
21
21
14
14
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal
%
22
22
16
16
10
10
21
21
14
14
Nettomarginal
Nettomarginal
Nettomarginal
%
21
21
15
15
9
9
21
21
12
12
Nettomarginal
Nettomarginal
Nettomarginal
%
21
21
15
15
9
9
21
21
12
12
Investeringar netto
Investeringar netto
Investeringar netto
503
503
653
653
630
630
800
800
853
853
Investeringar netto
Investeringar netto
Investeringar netto
503
503
653
653
630
630
800
800
853
853
Finansiell ställning
Finansiell ställning
Finansiell ställning
Finansiell ställning
Finansiell ställning
Finansiell ställning
Balansomslutning
Balansomslutning
Balansomslutning
5066
5066
6023
6023
6874
6874
7974
7974
8761
8761
Balansomslutning
Balansomslutning
Balansomslutning
5066
5066
6023
6023
6874
6874
7974
7974
8761
8761
Eget kapital
Eget kapital
Eget kapital
2602
2602
2561
2561
2774
2774
3359
3359
3484
3484
Eget kapital
Eget kapital
Eget kapital
2602
2602
2561
2561
2774
2774
3359
3359
3484
3484
Soliditet
Soliditet
Soliditet
%
51
51
43
43
40
40
42
42
40
40
Soliditet
Soliditet
Soliditet
%
51
51
43
43
40
40
42
42
40
40
Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad
ggr
0.6
0.6
1.04
1.04
1.15
1.15
1.08
1.08
1.64
1.64
Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad
ggr
0.6
0.6
1.04
1.04
1.15
1.15
1.08
1.08
1.64
1.64
Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgrad
ggr
6.6
6.6
4.8
4.8
4
4
7.8
7.8
Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgrad
Räntetäckningsgrad
ggr
6.6
6.6
4.8
4.8
4
4
7.8
7.8
Likviditet
Likviditet
Likviditet
Likviditet
Likviditet
Likviditet
Balanslikviditet
Balanslikviditet
Balanslikviditet
%
86
86
101
101
102
102
103
103
57
57
Balanslikviditet
Balanslikviditet
Balanslikviditet
%
86
86
101
101
102
102
103
103
57
57
Kassalikviditet
Kassalikviditet
Kassalikviditet
%
68
68
80
80
84
84
79
79
37
37
Kassalikviditet
Kassalikviditet
Kassalikviditet
%
68
68
80
80
84
84
79
79
37
37
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Medelantal anställda
Medelantal anställda
Medelantal anställda
st
1322
1322
1166
1166
1196
1196
1149
1149
1554
1554
Medelantal anställda
Medelantal anställda
Medelantal anställda
st
1322
1322
1166
1166
1196
1196
1149
1149
1554
1554
Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning per anställd
TSEK
2024
2024
2026
2026
2300
2300
3562
3562
2769
2769
Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning per anställd
Nettoomsättning per anställd
TSEK
2024
2024
2026
2026
2300
2300
3562
3562
2769
2769