REKORDSTORT INTRESSE FÖR SKIDSEMESTER I SKANDINAVISKA FJÄLLEN

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 181 MSEK, 8 procent, till 2 531 MSEK (2 350).
 • Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 1 072 MSEK (932), vilket är en ökning med 140 MSEK, motsvarande 15 procent.
 • Reavinster från exploateringsverksamheten ingick med 0 MSEK (10).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 356 MSEK (988), en ökning med 368 MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 10,43 SEK (9,32).

Första halvåret

 • Nettoomsättningen för det första halvåret ökade med 224 MSEK, 9 procent, till 2 751 MSEK (2 527).
 • Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 607 MSEK (481), vilket är en ökning med 126 MSEK, motsvarande 26 procent.
 • Reavinster från exploateringsverksamheten ingick med 0 MSEK (11).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 578 MSEK (1 153), en ökning med 425 MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 5,53 SEK (4,35).

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

 • Stark efterfrågan för fjällsemester inför avslutande vintersäsongen 2023/24 med ett bokningsläge, mätt i antalet bokade objektsnätter i SkiStars logiförmedling, om +13 procent jämfört med vid samma tidpunkt föregående år.

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger vd Stefan Sjöstrand:

Det är oerhört glädjande att vi kan presentera vårt bästa halvårsresultat i bolagets historia, mycket tack vare rekord i antalet skidåkande besökare och ett extra stort intresse från utländska gäster.

Telefonkonferens och webbpresentation m.m. Onsdagen den 20 mars 2024 klockan 10.00 CET.

Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/sh636mfv

Webbsändning & deltagande genom telefonkonferens för att ställa frågor: https://register.vevent.com/register/BI1659b32f59834b7d829e0ff488c89d10

För registrering och inringningsuppgifter till telefonkonferensen, följ länken ovan. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 mars 2024 klockan 07.00 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Martin Almgren, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar                                                                                         

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.investor.skistar.com.