STORT INTRESSE FÖR FJÄLLSEMESTER I SKANDINAVIEN

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 81 MSEK, 6 procent, till 1 490 MSEK (1 409).
 • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 418 MSEK (353), vilket är en ökning med 65 MSEK, motsvarande 18 procent.
 • Rearesultat från exploateringsverksamheten ingick med -3 MSEK (1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -268 MSEK (-236), en minskning med 32 MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,99 SEK (3,43), en ökning med 16 procent.

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 404 MSEK, 10 procent, till 4 340 MSEK (3 936).
 • Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till 1 019 MSEK (834), vilket är en ökning med 184 MSEK, motsvarande 22 procent.
 • Rearesultat från exploateringsverksamheten ingick med -10 MSEK (12).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 318 MSEK (917), en ökning med 401 MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,52 SEK (7,7), en ökning med 23 procent.

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

 • Stark efterfrågan för fjällsemester inför vintersäsongen 2024/25 med ett bokningsläge, mätt i antalet bokade objektsnätter i SkiStars logiförmedling, om +9 procent jämfört med vid samma tidpunkt föregående år.

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger vd Stefan Sjöstrand:

Det är glädjande att se att årets ökade gästvolymer kommer från den internationella gästen vilken inte bara ger oss ökad omsättning utan även innebär att vi växer på samtliga veckor.

Telefonkonferens och webbpresentation m.m. Torsdagen den 20 juni 2024 klockan 10.00 CEST.

Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/pr7pdmq4

Webbsändning & deltagande genom telefonkonferens för att ställa frågor:
https://register.vevent.com/register/BIa2c2766a738e4f2f9cb902c49133c729
För registrering och inringningsuppgifter till telefonkonferensen, följ länken ovan. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma webbplats efter sändningen.

Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 juni 2024 klockan 07.00 CEST.

Ytterligare information lämnas av:

Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Martin Almgren, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar                                                                                         

Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Stockholm (Hammarbybacken) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.investor.skistar.com.